Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


05.8.2020

od 05.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 6,000 – 6,600 v k.ú. Ilava a 15,100 – 16,100 v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.


05.8.2020

od 05.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 137,750 – 138,200 a v km 138,200 – 139,580 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedených úsekoch cesty v obci Zamarovce a v meste Trenčín (k.ú. Opatová).


09.7.2020

od 09.7.2020, 0:00 do 05.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v km 3,630 – 3,690 a cesty III/1892 v km 0,000 – 0,040 v k.ú. Trenčianska Turná v mieste križovatky uvedených ciest


01.7.2020

od 01.7.2020, 0:00 do 31.5.2021, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 0,040 – 6,880 v k.ú. Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice za účelom realizácie prác na stavebných objektoch SO 02 - Mostný objekt ev. č. 516-005, SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 1. etapa a SO 102 - Rekonštrukcia cesty II/516 – 2. etapa stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“.


22.6.2020

od 22.6.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1890 v km 0,000 – 0,300 (kumul.) v intraviláne obce Soblahov v úseku od križovatky s cestou III/1880 po RD s.č. 46 za účelom realizácie prác na rekonštrukcii verejného vodovodu a uložení kanalizačného potrubia.


15.6.2020

od 15.6.2020, 0:00 do 14.7.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v km 8,760 – 8,790 v intraviláne obce Horňany v mieste križovatky s miestnou komunikáciou za účelom realizácie prác na rekonštrukcii el. vedení a montáže transformačnej stanice v rámci stavby „TN OI Horňany MŠ, TS 0018-001, TS“.


15.6.2020

od 15.6.2020, 0:00 do 15.7.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 149,210 – 149,790 v obci Kameničany z dôvodu odstraňovania porúch na cestnom telese.


01.6.2020

od 02.6.2020, 0:00 do 04.6.2020, 0:00

Realizácia stavby „Rekonštrukcia cesty I/9, v km 165,265 - 165,385, Nováky - Nitrianske Sučany“.


28.5.2020

od 28.5.2020, 0:00 do 03.7.2020, 0:00

Realizácia stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV“.


19.5.2020

od 23.5.2020, 0:00 do 24.5.2020, 0:00

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...