Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Oprava a údržba mýtnych brán - Žilinský kraj

Oprava a údržba mýtnych brán - Žilinský kraj

Termín: od 06.2010 do 11. 2010
V mesiacoch jún - júl 2010 a október - november 2010

Dôvod notifikácie

Oprava a údržba mýtnych brán - Žilinský kraj

Miesto uzávierky

Cesta I/11, I/18, I/59 a I/65

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/11 v km 435,180 (portál P13), v km 410,350 (portál P21), cesty I/59 v km 75,105 (portál P19), cesty I/18 v km 555,000 (portál P29), v km 435,520 (portál P30), v km 416,012 (portál P30A), cesty I/65 v km 132,900 (P14) z dôvodu plánovaných opráv a údržby mýtnych brán.

Termín trvania uzávierky : jún - júl 2010 a október - november 2010 v čase od 800 do 1700hod mimo pondelkov a piatkov a za nezníženej viditeľnosti vrátane úprav cestného telesa do pôvodného stavu. Oprava mýtnych brán bude realizovaná max. 2 dni a údržba mýtnych brán bude v trvaní max. 4 hodiny

Navrhovaná obchádzka

Presmerovanie cestnej premávky prostredníctvom prenosného dopravného značenia a dopravných zariadením so zachovaním prejazdnej šírky min. 5,5m pre obidva jazdné pruhy.

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

KÚ, CDPK Žilina
Predmestská 1613
011 95 Žilina

Ohlasujúca osoba

Ing. Zuzana Kubatková

tel.: 041/5117363
fax.: 041/5117485 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...