Slovensky / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál)

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál)

Termín: od 27.11.2018, 0:00 do 30.11.2019, 0:00
Dĺžka uzávierky: cca 70 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál (most ev. č. 574-003) v meste Ilava.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava

Popis

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál (most ev. č. 574-003) v meste Ilava.

Navrhovaná obchádzka

Obchádza bude vyznačená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Trenčíne a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Po ceste, II/574, II/574A a I/61 (dĺžka cca 4 km).

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...