Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Uzávierka cesty III/518 001 v obci Ovčiarsko

Uzávierka cesty III/518 001 v obci Ovčiarsko

Termín: od 20.9.2011 do 15.10.2011

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: "Obytný súbor Ovčiarsko – Boky, SO 05 Vonkajšie el. rozvody NN"

Miesto uzávierky

Cesta III/518 001 v obci Ovčiarsko, smer Žilina – Dolný Hričov

Popis

Čiastočná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

Verejná doprava bude vedená po voľnej šírke komunikácie

Určené

ÚNMS SR
Štefanovičová 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

tel. 02/ 5249 3521
fax: 02/ 5249 3521
agnesa.kovacova@normoff.gov.sk oei@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline

Ohlasujúca osoba

Ing. Drahomíra Bugáňová

 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...