Meno

Funkcia 

Telefón

Mobil

E-mail

Stredisko

Habšudová Juliana

Referent správy registratúry

046/5120300

0902978650

juliana.habsudova@sctsk.sk

Prievidza

Ižová Libuša

Odborný referent mzdový

046/5120321

0911102943

libusa.izova@sctsk.sk

Prievidza

Keratová Dana

Štatistik - analytik

046/5120307

0911102949

dana.keratova@sctsk.sk

Prievidza

Kluvanec Róbert Ing.

Dispečer dopravy

-

0903641740

robert.kluvanec@sctsk.sk

Prievidza

Kosecová Zuzana, Bc.

Hl. odb. zamestnanec majetkovej správy pozemných komunikácií

046/5120304

0911154769

zuzana.kosecova@sctsk.sk

Prievidza

Michalovičová Mária

Štatistik - analytik

046/5120306

0911102942

maria.michalovicova@sctsk.sk

Prievidza

Iliaš Radovan, Ing.

Majster strediska

046/5455282

0903658231

radovan.ilias@sctsk.sk

Nitrianske Rudno

Božiková Renáta, Ing.

Odborný referent účtovníctva

046/5120308

0911102940

renata.bozikova@sctsk.sk

Prievidza

Šlenkerová Jana

Sam. referent evidencie majetku

-

0911102944

jana.slenkerova@sctsk.sk

Prievidza

Bezdek Peter, Ing.

Majster strediska

-

0911154746

peter.bezdek@sctsk.sk

Prievidza

Nitrianske Pravno

Vnučko Lukáš, Ing.

Mostmajster

046/5120319

0911102946

lukas.vnucko@sctsk.sk

Prievidza

Kapuš Jozef

Majster strediska

038/7602472

0903658230

jozef.kapus@sctsk.sk

Bánovce n/B

Krajčová Helena

Štatistik-analytik

038/7602472

0903402713

helena.krajcova@sctsk.sk

Bánovce n/B

Megová Veronika

Štatistik-analytik

038/7409940

0903402598

veronika.megova@sctsk.sk

Partizánske

Jurenková Alena

Štatistik-analytik

046/5455282

0902978647

alena.jurenkova@sctsk.sk

Nitrianske Rudno

Staňo František, Ing.

Majster strediska

038/7409940

0902978612

frantisek.stano@sctsk.sk

Partizánske

Račko Drahomír, Mgr.

Mechanik, nákupca

-

0902978613

drahomir.racko@sctsk.sk

Prievidza

Lomnická Dana Ing.

Skladník, zásobovač

046/5120306

0902978665

dana.lomnicka@sctsk.sk

Prievidza

Homolová Katarína

Sklad

-

0911102941

katarina.homolova@sctsk.sk

Prievidza