Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


24.4.2020

od 01.9.2020, 0:00 do 01.10.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I. triedy I/49, za účelom realizácie pravidelnej údržby mýtnej brány P/31, v km 56,915 z dôvodu realizácie stavby: „Údržba mýtnej brány P31 v k. ú.: Dohňany.


24.4.2020

od 01.9.2020, 0:00 do 01.10.2020, 0:00

Údržba mýtnych brán P8 – P38, v km 135,350 v úseku Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá a v km 143,050 v úseku Dubnica nad Váhom časť Prejta – Ilava časť Klobušice, v k. ú.: Nová Dubnica nad Váhom (čiastočná uzávierka cesty I/61).


20.8.2020

od 23.8.2020, 13:00 do 23.8.2020, 18:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v k.ú. Chocholná-Velčice (v úseku od obecného úradu smer Kykula), z dôvodu konania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.


17.8.2020

od 17.8.2020, 0:00 do 30.10.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1872 v úsekoch pri rodinných domoch s.č. 79/104 a 8/21 v intraviláne mesta Trenčín k.ú. Kubrica, z dôvodu realizácie prác na výstavbe optickej siete v rámci stavby „INS_FTTH_TN_PALA_01_Kubrá + Kubrica“.


12.8.2020

od 12.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1882 v km 13,000 – 13,270 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Horná Súča.


08.8.2020

od 08.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1884 v km 1,300 – 2,400 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Nemšová, k.ú. Ľuborča.


07.8.2020

od 07.8.2020, 0:00 do 28.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1922 v km cca 8,000 – 8,900 v obci Červený Kameň z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.


07.8.2020

od 07.8.2020, 0:00 do 28.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1922 v km cca 6,600 – 7,000 v k.ú. Červený Kameň z dôvodu rekonštrukcie vrchného krytu vozovky v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“.


07.8.2020

od 07.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1882 v km 2,200 – 3,350 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Dolná Súča.


07.8.2020

od 07.8.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 6,375 – 7,675 z dôvodu realizácie prác na obnove vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Omšenie a k.ú. Dolná Poruba.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...