Stav ciest

V zimnom období cestári každoročne zabezpečujú monitoring zjazdnosti ciest, spravidla od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka, počas ktorého sú k dispozícii ťažké stroje a zamestnanci Správy ciest TSK. V pohotovosti je 248 zamestnancov Správy ciest TSK, pripravených na zimné obdobie je 63 sypačov, 27 nakladačov, 12 traktorov s pluhom, 7 snehových fréz a 4 traktory s posypom. V prípade mimoriadnej situácie okrem toho aj 13 ks zmluvnej techniky.

Zimná údržba je v Trenčianskom kraji zabezpečovaná prostredníctvom 11-ich cestmajsterstiev Správy ciest TSK, a to nielen na 334 km ciest II. triedy a 1 142 km ciest III. triedy, ale aj na 296 km ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. K dispozícii majú zamestnanci viac ako 18 tisíc ton chemického a inertného posypového materiálu. Zimná údržba bude vykonávaná v nepretržitom režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja či sviatkov.

 

Zjazdnosť ciest si verejnosť môže pozrieť:

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

Dôležitou súčasťou údržbových činností správcov ciest je zimná údržba, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia.

Pohyb vozidiel zimnej údržby Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK? Tu ho môžete nahlásiť.