Plán opráv ciest

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 203/2023 zo dňa 11.12.2023.

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 16/2022 zo dňa 16.12. 2022.

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 765/2021 zo dňa 22.11.2021

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020.

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020.

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019.