Cestná sieť

Počet kilometrov ciest v správe SC TSK

Okres

Cesty II. triedy

Cesty III. triedy

SPOLU

SPOLU 

349,398

1139,334

1488,732

 

Trenčín

55,420

175,821

231,241

VOJ TN

Nové Mesto /Váhom

54,100

151,655

205,755

Myjava

59,673

171,170

230,843

Pov. Bystrica

35,720

121,667

157,387

VOJ PB

Púchov

16,780

86,768

103,548

Ilava

28,621

82,199

110,820

Prievidza

47,863

136,887

184,750

VOJ PD

Partizánske

40,544

59,978

100,522

Bánovce n/Bebravou

10,677

153,189

163,866

Fotogaléria

10 fotografií