Objednávky

Číslo Dodávateľ Dátum vystavenia Hodnota
Objednávka č. 292/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 291/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 289/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 288/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 287/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 286/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 285/1/Mi/6/2024
Objednávka č. 284/1/Šk/6/2024
Objednávka č. 280/1/Kt/6/2024
Objednávka č. 278/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 277/1/Fi/6/2024
Objednávka č. 274/1/Šk/6/2024
Objednávka č. 273/1/Fa/6/2024
Objednávka č. 270/2/Za/06/2024
Objednávka č. 269/2/Za/06/2024
Objednávka č. 268/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 267/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 266/2/Za/06/2024
Objednávka č. 265/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 264/2/Su/06/2024
Objednávka č. 263/2/Za/06/2024
Objednávka č. 262/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 261/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 260/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 259/2/Št/06/2024
Objednávka č. 258/2/Za/06/2024
Objednávka č. 257/2/Za/06/2024
Objednávka č. 256/2/Za/06/2024
Objednávka č. 255/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 254/2/Št/06/2024
Objednávka č. 253/2/Št/06/2024
Objednávka č. 252/2/Su/06/2024
Objednávka č. 251/2/Za/06/2024
Objednávka č. 250/2/Za/06/2024
Objednávka č. 249/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 248/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 247/2/Su/06/2024
Objednávka č. 246/2/Su/06/2024
Objednávka č. 245/2/Za/06/2024
Objednávka č. 244/2/Fe/06/2024
Objednávka č. 243/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 242/2/Su/06/2024
Objednávka č. 241/2/Kš/06/2024
Objednávka č. 240/2/Fe/06/2024
Objednávka č.309/3/Lo/06/2024
Objednávka č.308/3/Lo/06/2024
Objednávka č.307/3/Ra/06/2024
Objednávka č.306/3/Ra/06/2024
Objednávka č.305/3/Vn/06/2024
Objednávka č.304/3/St/06/2024