stredisko Trenčín

Adresa: Správa ciest TSK
stredisko Trenčín
Brnianska 3
911 05 Trenčín
Telefón: 032 / 650 93 11 - ústredňa
032 / 650 93 54 - sekretariát
Fax: 032 / 652 52 73
E-mail: info@sctsk.sk  info.tn@sctsk.sk

 

Meno

Funkcia

Telefón

Mobil

E-mail

Stredisko

Batková Andrea

Štatistik - analytik

032/7712281

0902978785

andrea.batkova@sctsk.sk

Nové Mesto n/V

Bednár Vladimír

Referent útvaru obrany

032/6509327

0902978700

vladimir.bednar@sctsk.sk

Trenčín

Budjačová Eva Ing.

Hlavný zamestnanec správy a prevádzky

032/6509341

0902978193

eva.budjacova@sctsk.sk

Trenčín

Ciesarová Denisa

Štatistik - analytik

032/6509323

0902978265

denisa.ciesarova@sctsk.sk

Trenčín

Fabian Drahoslav

Dispečer dopravy

032/6509332

0902978417

drahoslav.fabian@sctsk.sk

Trenčín

Filo Roman

Skladník, zásobovač

032/6509326

0903797025

roman.filo@sctsk.sk

Trenčín

Gazdíková Emília

Štatistik - analytik

032/6509324

0902978197

emilia.gazdikova@sctsk.sk

Trenčín

Holičová Gabriela Bc.

Štatistik - analytik

034/6212156

0902978769

gabriela.holicova@sctsk.sk

Myjava

Kandibová Beata, Ing.

Hl. odb. zamestnanec správy majetku

032/6509343

0903566735

beata.kandibova@sctsk.sk

Trenčín

Koreňová Nikola

Dispečer dopravy

032/6509330

0902978706

nikola.korenova@sctsk.sk

Trenčín

Krajčovičová Anna Bc.

Odborný referent účtovníctva

032/6509329

0903794606

anna.krajcovicova@sctsk.sk

Trenčín

Kutlík Peter Ing.

Majster strediska 032/6509325 0902978708

peter.kutlik@sctsk.sk

Trenčín

Lehocký František

Odborný zamestnanec kontroly

032/6509337

0902978781

frantisek.lehocky@sctsk.sk

Trenčín

Mahrík Zdenko Ing.

Majster strediska

032/6509315

0903566734

zdeno.mahrik@sctsk.sk

Trenčín

Michalechová Monika

Samost. referent evidencie majetku

032/6509336

0902978450

monika.michalechova@sctsk.sk

Trenčín

Michna Miroslav

Majster strediska

034/6212156

0903769045

miroslav.michna@sctsk.sk

Myjava

Miklánek Peter

Majster strediska

032/7712281

0902978759

peter.miklanek@sctsk.sk

Nové Mesto n/V

Pilátová Monika

Skladový robotník

032/6509334

0902978456

monika.pilatova@sctsk.sk

Trenčín

Pišta Lukáš

Majster strediska (dopravy)

032/6509332

0903566023

lukas.pista@sctsk.sk

Trenčín

Pšejová Kristína Ing.

Referent správy registratúry

032/6509342

0902978754

kristina.psejova@sctsk.sk

Trenčín

Regulová Irena Ing.

Hl. odbor. zam. personálnej politiky

032/6509316

0903566014

irena.regulova@sctsk.sk

Trenčín

Rýdza Jana

Odborný referent mzdový

032/6509328

0902978780

jana.rydza@sctsk.sk

Trenčín

Rýdzi Roman

Mostmajster

032/6509320

0903566021

roman.rydzi@sctsk.sk

Trenčín

Ševčík Peter Ing.

Hlavný odborný technický zamestnanec

032/6509341

0902978701

peter.sevcik@sctsk.sk

Trenčín

Školík Marián

Majster strediska

032/7712281

0902978742

marian.skolik@sctsk.sk

Nové Mesto n/V