Kontakt

Správa ciest TSK

Adresa: Správa ciest TSK
Brnianska 3
911 05 Trenčín
Telefón: 032/ 650 93 11 - ústredňa
032/ 650 93 54 - sekretariát riaditeľa SC TSK
E-mail: info@sctsk.sk

 

Meno

Funkcia 

Telefón

Mobil

E-mail

Karkuš Radovan, Ing.

Riaditeľ SC TSK

032/6509355

0902978467

radovan.karkus@sctsk.sk

Pilátová Lucia

Zamestnanec pre sprístupňovanie informácií,

Sekretárka

032/6509354

0902978308

lucia.pilatova@sctsk.sk

Senko Ivan Ing.

Námestník pre výkon správy

032/6509350

0903764207

ivan.senko@sctsk.sk

Hrdina Pavol Mgr.

Námestník pre prevádzku

032/6509347

0902978424

pavol.hrdina@sctsk.sk

Hrubošová Ingrid Mgr.

Námestník ekonomiky

032/6509348

0902978387

ingrid.hrubosova@sctsk.sk

Anetová Alžbeta Ing.

Hlavný zamestnanec pre verejné obstarávanie

032/6509345

0902978206

alzbeta.anetova@sctsk.sk

Orechovská Miriam

Odborný zamestnanec pre verejné obstarávanie

032/6509345

0902978199

miriam.orechovska@sctsk.sk

Holíčková Eva Ing.

Odborný referent financovania

032/6509335

0903764382

eva.holickova@sctsk.sk

Pšejová Ľubica

Referent účtovníctva

032/6509349

0903408833

lubica.psejova@sctsk.sk

 

sctsk strediska

stredisko Trenčín

stredisko Považská Bystrica

stredisko Prievidza

Dispečersko spravodajská služba