Ponuka práce

28.2.2024

Voľná pracovná pozícia - správca majetku Trenčín

29.1.2024

na cestmajsterstvách Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica.

17.10.2023
16.10.2023

na strediskách Trenčín, Považská Bystrica

4.4.2023

na cestmajsterstvách Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Ilava

7.9.2022

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ (riaditeľka) Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, so sídlom Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín.