Voľné pracovné pozície - vodič nákladného vozidla, cestný robotník

SC TSK hľadá vodičov nákladných vozidiel/cestných robotníkov na cestmajsterstvá Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Ilava.

Náplň práce:

- vedenie a bežná údržba cestných nákladných a špeciálnych motorových vozidiel,

- zimná údržba pozemných komunikácií,

- vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest - oprava výtlkov, ručné kosenie, výrub krovia, hĺbenie priekop, náter zvodidiel, čistenie komunikácií, ...

Mzdové podmienky: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk