Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


26.4.2020

od 04.5.2020, 0:00 do 03.7.2020, 0:00

Realizácia stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Aglomerácia Nedožery - Brezany“.


24.4.2020

od 24.4.2020, 9:00 do 31.8.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.


24.4.2020

od 24.4.2020, 9:00 do 31.8.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“.


24.4.2020

od 24.4.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty I. triedy I/49, za účelom realizácie pravidelnej údržby mýtnej brány P/31, v km 56,915 z dôvodu realizácie stavby: „Údržba mýtnej brány P31 v k. ú.: Dohňany.


24.4.2020

od 24.4.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Údržba mýtnych brán P8 – P38, v km 135,350 v úseku Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá a v km 143,050 v úseku Dubnica nad Váhom časť Prejta – Ilava časť Klobušice, v k. ú.: Nová Dubnica nad Váhom (čiastočná uzávierka cesty I/61).


14.4.2020

od 15.4.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV".


14.4.2020

od 14.4.2020, 0:00 do 31.5.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 19,880 – 20,480 v k.ú. Zliechov, z dôvodu ťažby dreva v poraste 149 v bezprostrednej blízkosti cesty III/1912.


10.3.2020

od 16.3.2020, 0:00 do 30.3.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1862 v km 1,980 – 2,010 v intraviláne obce Trenčianske Mitice, z dôvodu realizácie prác na zriadení elektrickej prípojky NN pre RD.


16.3.2020

od 16.3.2020, 0:00 do 08.4.2020, 0:00

Rekonštrukcia vedenia č. 7771, 7773, 7774 - čiastočná uzávierka ciest I/49 a I/49A Považská Bystrica


16.3.2020

od 16.3.2020, 0:00 do 30.4.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 5,750 – 6,300 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie v lokalite Na kanáli z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...