Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


30.8.2011

od 26.8.201 do 31.8.2011

Zriadenia vodovodnej prípojky – uloženie vodovodnej prípojky pre nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN-E 108/503 k. ú. Veterná Poruba, RD č. 134 do telesa cesty III/018133 jej kríženým prekopom po polovici vozovky.


04.8.2011

od 04.8.201 do 31.8.2011

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Žilina


24.6.2010

od 10. 2010 do 11. 2010

Oprava a údržba mýtnych brán - Trenčiansky kraj


24.6.2010

od 06. 2010 do 07. 2010

Oprava a údržba mýtnych brán - Trenčiansky kraj


24.6.2010

od 06.2010 do 11. 2010

Oprava a údržba mýtnych brán - Žilinský kraj


24.9.2010

od 25.09 2010 do 26.10.2010

Konanie medzinárodných pretekov automobilov do vrchu v rámci seriálu „TATRY DONAU CUP 2010“


28.9.2010

od 05.10.2010, 24:00 do 11.10.2010, 24:00

Konanie tradičného Štúrovského jarmoku Šimona - Júdu


<< < | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...