Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.


20.2.2021

od 15.4.2021, 7:00 do 30.10.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby


26.3.2021

od 26.3.2021, 15:00 do 30.4.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul. Slnečná z dôvodu realizácie stavby „Kľúčové – IBV Pod horou“.


20.2.2021

od 15.3.2021, 7:00 do 30.10.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby


20.2.2021

od 09.3.2021, 7:00 do 09.3.2021, 17:00

Dôvodom obmedzenia je stavba: 11101 - Nováky - Otcova roľa, Slaminy – Rekonštrukcia VNV 292/uv/15-292/uv/17.


08.12.2020

od 01.12.2020, 0:00 do 30.11.2021, 0:00

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál (most ev. č. 574-003) v meste Ilava.


23.9.2020

od 28.11.2020, 0:00 do 29.11.2020, 0:00

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.


12.10.2020

od 12.10.2020, 0:00 do 15.11.2020, 0:00

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.


22.9.2020

od 22.9.2020, 0:00 do 06.10.2020, 0:00

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 142,830 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves z dôvodu realizácie prác na výstavbe vodovodnej prípojky pre rodinný dom s.č. 49.


24.4.2020

od 01.9.2020, 9:00 do 31.10.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnej brány č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“.


24.4.2020

od 01.9.2020, 9:00 do 31.10.2020, 13:00

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 107,820) a č. P11 (cesta I/9, km 163,700)“.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>
 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...