Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/57 Nemšová - hranica CZ

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/57 Nemšová - hranica CZ

Termín: od 15.4.2019, 0:00 do 15.5.2019, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu, práce nebudú vykonávané počas sviatkov t.j. 19.4., 21.4., 22. 4., 1. 5. a 8. 5. 2019

Dôvod notifikácie

Realizácia udržiavacích prác: Rekonštrukcia cesty (lokálne opravy) I/57 Nemšová - hranica CZ v km 140,816 - 151,326

Miesto uzávierky

I/57, v cca km 140,816 - 151,326, v k. ú.: Nemšová a Horné Srnie

Popis

Realizácia udržiavacích prác: Rekonštrukcia cesty (lokálne opravy) I/57 Nemšová - hranica CZ v km 140,816 - 151,326

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/57 o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavenými zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...