Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/57 Nemšová

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/57 Nemšová

Termín: od 08.4.2019, 0:00 do 18.4.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: MO 57-119 Nemšová, výmena poškodeného mostného záveru

Miesto uzávierky

cesta I/57 pre každý smer o min. šírke 3,50 m obojsmerne a v pruhu na odbočenie vľavo na diaľnicu D1 o min. šírke 3,0 m

Popis

Realizácia stavby: MO 57-119 Nemšová, výmena poškodeného mostného záveru

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/57 pre každý smer o min. šírke 3,50 m obojsmerne a v pruhu na odbočenie vľavo na diaľnicu D1 o min. šírke 3,0 m, a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a v prípade ak si to vyžiada dopravná situácia v čase od 600 hod. do 1800 hod. bude riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...