Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/61 Trenčín - Podsokolice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/61 Trenčín - Podsokolice

Termín: od 24.6.2019, 0:00 do 15.9.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - Podsokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie - UOO2882

Miesto uzávierky

I/61, v cca km 125,174 - 126,144, v k. ú.: Trenčín

Popis

Realizácia stavby: Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - Podsokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie - UOO2882

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 2,75 m a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...