Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64, Chynorany

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64, Chynorany

Termín: od 20.5.2019, 9:00 do 31.8.2019, 13:00
jesenná údržba: 1. 9. 2019 - 31. 10. 2019, v čase od 900 do 1300 hod.

Dôvod notifikácie

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“. Jarná údržba.

Miesto uzávierky

I/64, v cca km 111,725, v k. ú.: Chynorany

Popis

Realizácia akcie „Údržba mýtnych brán č. P6 (cesta I/64, km 111,725)“. Jarná údržba.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 4,3 m, striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami resp. v prípade vzniku kolón náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...