Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64, v k. ú. Nedožery - Brezany

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64, v k. ú. Nedožery - Brezany

Termín: od 15.4.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Aglomerácia Nedožery - Brezany".

Miesto uzávierky

I/64, v k. ú.: Nedožery - Brezany

Popis

Realizácia stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Aglomerácia Nedožery - Brezany".

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 3,0 m striedavo resp. 5,50 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. V čase od 700 do 1800 hod. (v prípade tvorenia sa kolón aj dlhšie) bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Svetelné signalizačné zariadenie bude použité výlučne v čase mimo dopravnej špičky (v nočnej dobe) t. j. v čase od 1800 hod. do 700 hod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...