Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64 v k. ú.: Oslany, Čereňany

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/64 v k. ú.: Oslany, Čereňany

Termín: od 27.8.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV“.

Miesto uzávierky

I/64, v k. ú.: Oslany, Čereňany

Popis

Realizácia stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 3,0 m striedavo resp. 6,0 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. V čase dopravnej špičky a v prípade tvorenia sa kolón na ceste I/64 aj mimo času dopravnej špičky bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...