Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/9 v k. ú. Račice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I/9 v k. ú. Račice

Termín: od 08.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavebných úprav: „Oprava krytu vozovky na križovatke ciest III/1771 a I/9, Nitrica“.

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 159,384, v mieste križovatky ciest I/9 a III/1771, v k. ú.: Račice

Popis

Realizácia stavebných úprav: „Oprava krytu vozovky na križovatke ciest III/1771 a I/9, Nitrica“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 6,0 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...