Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 Trenčín v obci Zamarovce

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 Trenčín v obci Zamarovce

Termín: od 07.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 135,710 – 137,110 z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Trenčín (k.ú. Istebník a k.ú. Orechové) a v obci Zamarovce.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty II/507 v km 135,710 – 137,110

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 135,710 – 137,110 z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v meste Trenčín (k.ú. Istebník a k.ú. Orechové) a v obci Zamarovce.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty II/507 bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite poučenými osobami.

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 1,400 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je   max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...