Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka

Termín: od 10.12.2018, 8:00 do 21.12.2018, 16:00
cez pracovné dni, v prípade nepriaznivého počasia práce nevykonávať

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 121,206 – 124,565 za účelom výrubu drevín na lesnom pozemku priľahlom k ceste II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty II/507 v km 121,206 – 124,565

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 121,206 – 124,565 za účelom výrubu drevín na lesnom pozemku priľahlom k ceste II/507 v k.ú. Krivosúd-Bodovka (mimoriadna ťažba lesného porastu v zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov).

Navrhovaná obchádzka

Prejazdný zostáva jeden jazdný pruh o šírke min. 3,00 m s krátkodobým uzatváraním obidvoch jazdných pruhov, premávka riadená náležite poučenými osobami.

Realizovaná po etapách - max. 0,050 km, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...