Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v obci Skalka nad Váhom, k.ú. Skala

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v obci Skalka nad Váhom, k.ú. Skala

Termín: od 07.10.2019, 0:00 do 31.10.2019, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,040 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 141,770 – 141,810 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skala z dôvodu realizácie prác na zriadení vodovodnej prípojky pre rodinný dom na pozemkoch parc. č. 300 a 301.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty II/507 v km 141,770 – 141,810

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 v km 141,770 – 141,810 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skala z dôvodu realizácie prác na zriadení vodovodnej prípojky pre rodinný dom na pozemkoch parc. č. 300 a 301.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 3,5m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...