Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 mesta Trenčianske Teplice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 mesta Trenčianske Teplice

Termín: od 01.4.2019, 0:00 do 30.4.2019, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,105 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 cca ckm 5,500 – 5,600 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice, z dôvodu realizácie stavby „Vodovod ul. Partizánska Trenčianske Teplice“.

Miesto uzávierky

cesta II/516 cca ckm 5,500 – 5,600

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 cca ckm 5,500 – 5,600 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice, z dôvodu realizácie stavby „Vodovod ul. Partizánska Trenčianske Teplice“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 4,00 m. Počas pracovnej doby bude doprava v tomto úseku riadená náležite poučenými osobami. Po skončení pracovnej doby a cez víkendy bude dopravu riadiť svetelná signalizácia.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...