Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 Trenčianske Teplice – Motešice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 Trenčianske Teplice – Motešice

Termín: od 25.3.2019, 0:00 do 31.12.2019, 0:00
cez pracovné dni v čase od 08:00 – 17:00 hod. v prípade nepriaznivého počasia práce nevykonávať

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 z dôvodu vykonávania výrubu drevín nachádzajúcich sa v cestnom ochrannom pásme v úseku cesty Trenčianske Teplice – Motešice.

Miesto uzávierky

úsek cesty Trenčianske Teplice – Motešice (cca ckm 8,000 – 14,000)

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/516 z dôvodu vykonávania výrubu drevín nachádzajúcich sa v cestnom ochrannom pásme v úseku cesty Trenčianske Teplice – Motešice (cca ckm 8,000 – 14,000), ktoré svojim stavom a polohou ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Výrub drevín budú vykonávať Lesy Slovenskej republiky, š.p. niekoľkokrát v termíne do 31.12.2019.

Navrhovaná obchádzka

Prejazdný zostáva jeden jazdný pruh o šírke min. 3,00 m s krátkodobým uzatváraním obidvoch jazdných pruhov, premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...