Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871, Trenčín - Zlatovce, ul. Hanzlíková

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871, Trenčín - Zlatovce, ul. Hanzlíková

Termín: od 01.6.2019, 0:00 do 01.8.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 (ul. Hanzlíkovská) v cca ckm 1,520 – 1,930 (kumulatívne) v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie, z dôvodu realizácie stavby „FTTH_TN_IBV_Hanzlíkovská_Zlatovce_37RD“.

Miesto uzávierky

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,410 km, realizovaná po etapách, pričom dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,025 km, príp. v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1871 (ul. Hanzlíkovská) v cca ckm 1,520 – 1,930 (kumulatívne) v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Záblatie, z dôvodu realizácie stavby „FTTH_TN_IBV_Hanzlíkovská_Zlatovce_37RD“.

Navrhovaná obchádzka

v uvedenom úseku bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m, pre obojsmernú premávku, v niektorých úsekoch zostáva prejazdná šírka min. 4,5 m. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...