Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1873 Trenčín, Kubrá

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1873 Trenčín, Kubrá

Termín: od 25.9.2018, 0:00 do 15.11.2018, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): 0,150 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1873 cca ckm 0,000 – 0,150 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Kubrá, z dôvodu realizácie výstavby priechodu pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873.

Miesto uzávierky

uzávierka cesty III/1873 cca ckm 0,000 – 0,150 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Kubrá

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1873 cca ckm 0,000 – 0,150 v extraviláne mesta Trenčín, k.ú. Kubrá, z dôvodu realizácie výstavby priechodu pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, jazdné pruhy zostanú prejazdné, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,0 m.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...