Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1877 Selec, Trenčín

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1877 Selec, Trenčín

Termín: od 16.7.2018, 0:00 do 14.9.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1877 cca ckm 6,720 – 7,060 (kumul.) v intraviláne obce Selec v úseku od domu s.č. 170 – s.č. 145, z dôvodu realizácie výstavby chodníka v rámci stavby „Chodník pri ceste III/1877 – Selec“.

Miesto uzávierky

Realizovaná po etapách - max. 0,050 km, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1877 cca ckm 6,720 – 7,060 (kumul.) v intraviláne obce Selec v úseku od domu s.č. 170 – s.č. 145, z dôvodu realizácie výstavby chodníka v rámci stavby „Chodník pri ceste III/1877 – Selec“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 4,5m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude premávka riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...