Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1878 Trenčianske Stankovce

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1878 Trenčianske Stankovce

Termín: od 01.8.2018, 0:00 do 31.8.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Oprava vrchného krytu vozovky – cesta III/1878 Trenčianske Stankovce, km 0,000 – 0,650.

Miesto uzávierky

cesta III/1878 Trenčianske Stankovce, km 0,000 – 0,650

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1878 v obci Trenčianske Stankovce, k.ú. Sedličná z dôvodu realizácie stavby „Oprava vrchného krytu vozovky – cesta III/1878 Trenčianske Stankovce, km 0,000 – 0,650“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude premávka riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Dĺžka obchádzky: realizovaná v dvoch fázach – 1) úseky 0,380 km a 0,270 km (pravý jazdný pruh smer Tr. Stankovce), 2) úseky 0,255 km a 0,395 km (ľavý jazdný pruh smer Tr. Stankovce), dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku pracovného úseku t.j. 0,650 km.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...