Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 v obci Hrabovka

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 v obci Hrabovka

Termín: od 25.10.2018, 0:00 do 30.11.2018, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,400 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 v extraviláne obce Hrabovka, z dôvodu realizácie prác na oprave cesty III/1881 v úseku cca km 3,400 – 3,800.

Miesto uzávierky

obec Hrabovka, cesta III/1881 v úseku cca km 3,400 – 3,800

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 v extraviláne obce Hrabovka, z dôvodu realizácie prác na oprave cesty III/1881 v úseku cca km 3,400 – 3,800.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,00 m pre obidva smery jazdy striedavo. Premávka bude riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...