Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885, Trenčín ul. Legionárska

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885, Trenčín ul. Legionárska

Termín: od 01.6.2018, 0:00 do 31.8.2018, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 cca ckm 0,250 – 0,380 (kumul.) - ul. Legionárska, v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Záhumenská“.

Miesto uzávierky

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,130 km - realizovaná po etapách - max. 0,050 km v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 cca ckm 0,250 – 0,380 (kumul.) - ul. Legionárska, v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Záhumenská“.

Navrhovaná obchádzka

Prejazdných zostáva min. 5,5 m pre obojsmernú premávku. V prípade potreby bude premávka riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...