Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 rekonštrukcia chodníka, Omšenie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 rekonštrukcia chodníka, Omšenie

Termín: od 25.3.2019, 0:00 do 05.3.2019, 0:00
vľavo cca 0,270 km (I. a II. etapa – 0,150km a 0,120 km), vpravo cca 0,340 km (III. a IV. etapa – 0,150km a 0,190 km)

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 cca ckm 5,300 – 5,700 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie lokalita Briežky z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“.

Miesto uzávierky

cesta III/1893 cca ckm 5,300 – 5,700 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie lokalita Briežky

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 cca ckm 5,300 – 5,700 (kumul.) v intraviláne obce Omšenie lokalita Briežky z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie“.

Navrhovaná obchádzka

Prejazdných zostáva min. 5,5 m pre obojsmernú premávku, prípadne v niektorých úsekoch zostáva prejazdný jeden jazdný pruh o šírke min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo, v prípade potreby premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...