Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893, Trenčianske Teplice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893, Trenčianske Teplice

Termín: od 17.7.2019, 0:00 do 17.10.2019, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,080 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 ul. 17. novembra v intraviláne mesta Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty

Miesto uzávierky

Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty cca ckm 0,650 – 0,730

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893 ul. 17. novembra v intraviláne mesta Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty cca ckm 0,650 – 0,730 (kumulatívne), z dôvodu realizácie stavebných prác na autobusovej zastávke, parkovisku a priechode pre chodcov.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m pre obojsmernú premávku. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...