Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893, Trenčianske Teplice

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1893, Trenčianske Teplice

Termín: od 31.1.2020, 0:00 do 30.12.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 0,290 – 0,340 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavbe „PRÍSTAVBA HOTELA PANORÁMA, Trenčianske Teplice“.

Miesto uzávierky

cesty III/1893 v km 0,290 – 0,340

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 0,290 – 0,340 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavbe „PRÍSTAVBA HOTELA PANORÁMA, Trenčianske Teplice“. Čiastočná uzávierka cesty III/1893 bude počas betonárskych prác, vykládky materiálu a montáže žeriava realizovaná opakovane niekoľkokrát v termíne od 31.01.2020 do 30.12.2020. Po ukončení dennej betonáže alebo vykládky budú prenosné dopravné značky prekryté a dopravné zariadenia „zábrana“ Z 2b a „smerovacie dosky“ Z 4a odstránené. Uvedený postup bude použitý aj po ukončení montáže žeriava.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 3,0 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban
tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...