Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty v k.ú. Horná Súča

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty v k.ú. Horná Súča

Termín: od 05.9.2019, 0:00 do 30.9.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1887 cca ckm 3,000 – 3,900 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky

Miesto uzávierky

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1887 cca ckm 3,000 – 3,900 z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty v k.ú. Horná Súča (Krásny Dub).

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,900 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty III/1887 bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...