Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty v k.ú. Trenčianska Turná

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty v k.ú. Trenčianska Turná

Termín: od 06.9.2019, 0:00 do 25.9.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplná krátkodobá uzávierka jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia)

Miesto uzávierky

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplná krátkodobá uzávierka jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia) z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty III/1885 v k.ú. Trenčianska Turná.

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,840 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

V úseku cesty III/1885 v smere od križovatky s cestou III/1892 po okružnú križovatku ciest III/1885 a II/507 (v smere z obce Trenčianska Turná) bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...