Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná dlhodobá uzávierka I/64, v k. ú. Nitrianske Pravno

Čiastočná dlhodobá uzávierka I/64, v k. ú. Nitrianske Pravno

Termín: od 15.4.2019, 0:00 do 18.8.2019, 0:00

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“

Miesto uzávierky

I/64, v k. ú.: Nitrianske Pravno

Popis

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“

Navrhovaná obchádzka

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...