Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty I/61 Trenčín

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty I/61 Trenčín

Termín: od 18.3.2019, 0:00 do 31.3.2019, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: MO 61-056 Trenčín, výmena nefunkčných odvodňovačov.

Miesto uzávierky

I/61, na mostnom objekte č. 61-056 cez rieku Váh, v zastavanej časti mesta: Trenčín

Popis

Realizácia stavby: MO 61-056 Trenčín, výmena nefunkčných odvodňovačov.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 pre každý smer o min. šírke 3,00 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a prípade ak si to vyžiada dopravná situácia v čase od 600 hod. do 1900 hod. doprava bude riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výstražných odevoch, vybavených zastavovacími terčami a vysielačkami s náhradnými zdrojmi a pod.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...