Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty I/9, k.ú. Horné Ozorovce

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty I/9, k.ú. Horné Ozorovce

Termín: od 26.9.2018, 7:00 do 29.9.2018, 18:00
práce budú vykonávané aj v sobotu

Dôvod notifikácie

Realizácia pripojenia účelovej komunikácie na cestu I/9, stavby: „Predajňa náhradných dielov SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r. o.“

Miesto uzávierky

I/9, cca v km 140,008 - 140,058, v k. ú.: Horné Ozorovce

Popis

Realizácia pripojenia účelovej komunikácie na cestu I/9, stavby: „Predajňa náhradných dielov SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r. o.“

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 6,0 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...