Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v lokalite k.ú. Chocholná-Velčice

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v lokalite k.ú. Chocholná-Velčice

Termín: od 26.8.2018, 13:00 do 26.8.2018, 18:00
Dĺžka uzávierky (obchádzky): III/1225 cca 0,500 km, III/1876 cca 7,500 km.

Dôvod notifikácie

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v lokalite k.ú. Chocholná-Velčice, v úseku Chocholná-Velčice (Obecný úrad) – smer Chocholná-Kykula, z dôvodu usporiadania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

Miesto uzávierky

cesta III/1225 a III/1876 v lokalite k.ú. Chocholná-Velčice, v úseku Chocholná-Velčice (Obecný úrad) – smer Chocholná-Kykula

Popis

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty III/1225 a III/1876 v lokalite k.ú. Chocholná-Velčice, v úseku Chocholná-Velčice (Obecný úrad) – smer Chocholná-Kykula, z dôvodu usporiadania športového podujatia „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná – Kykula“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava na ceste III/1225 a III/1876 bude počas čiastočnej uzávierky po prejdení pelotónu riadená a zabezpečená náležite poučenými a spôsobilými osobami usporiadateľskej služby, prípadne aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...