Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá

Čiastočná uzávierka cesty I/61 Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá

Termín: od 24.4.2020, 0:00 do 31.8.2020, 0:00
Dĺžka uzávierky: cca 0,040 km, jarná údržba

Dôvod notifikácie

Údržba mýtnych brán P8 – P38, v km 135,350 v úseku Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá a v km 143,050 v úseku Dubnica nad Váhom časť Prejta – Ilava časť Klobušice, v k. ú.: Nová Dubnica nad Váhom (čiastočná uzávierka cesty I/61).

Miesto uzávierky

Popis

Údržba mýtnych brán P8 – P38, v km 135,350 v úseku Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá a v km 143,050 v úseku Dubnica nad Váhom časť Prejta – Ilava časť Klobušice, v k. ú.: Nová Dubnica nad Váhom (čiastočná uzávierka cesty I/61).

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky ciest l/61 o min. šírke 5,5, ol a 6,0 ol obojsmerne resp. o min. šírke 3,0 ol a 3,5 ol striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Branislav Moravík 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...