Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 obce Sverepec

Čiastočná uzávierka cesty I/61 obce Sverepec

Termín: od 08.10.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Rekonštrukcia chodníka v obce Sverepec na ceste I/61

Miesto uzávierky

I/61, cca v km 163,410 - 163,850 a s cestou II/507, v zastavanej časti obce: Sverepec

Popis

Rekonštrukcia chodníka v obce Sverepec na ceste I/61

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...