Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61, rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec

Čiastočná uzávierka cesty I/61, rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec

Termín: od 01.4.2019, 0:00 do 31.5.2019, 0:00
dĺžka prekážky max. 50 metrov

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 163,410 – 163,850 v obci Sverepec z dôvodu pokračovania prác pri realizácii stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec na ceste I/61“.

Miesto uzávierky

cesta I/61 v km cca 163,410 – 163,850 v obci Sverepec

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 163,410 – 163,850 v obci Sverepec z dôvodu pokračovania prác pri realizácii stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Sverepec na ceste I/61“.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným OR PZ SR ODI v Považskej Bystrici a určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Peter Blahovec

peter.blahovec@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...