Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 Trenčín, Rozmarínova ulica

Čiastočná uzávierka cesty I/61 Trenčín, Rozmarínova ulica

Termín: od 10.10.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby: Parkovisko pod mostom Rozmarínova ulica, Trenčín.

Miesto uzávierky

I/61, v mieste križovatky cesty I/61 s MK Palackého, Rozmarínova a s cestou II/507, v zastavanej časti mesta: Trenčín

Popis

Realizácia stavby: Parkovisko pod mostom Rozmarínova ulica, Trenčín.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 2,75 m a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...