Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k.ú. Opatová n/V

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k.ú. Opatová n/V

Termín: od 19.10.2019, 0:00 do 20.10.2019, 0:00
Dĺžka uzávierky: cca 400 m.

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61, počas prác výmeny krytu vozovky v km 128,910 – 129,250, z dôvodu realizácie stavby: „ ŽSR, Pomodernizačné úpravy na štátnej ceste I/61“, v k.ú.: Opatová n/V.

Miesto uzávierky

v km 128,910 – 129,250

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/61, počas prác výmeny krytu vozovky v km 128,910 – 129,250, z dôvodu realizácie stavby: „ ŽSR, Pomodernizačné úpravy na štátnej ceste I/61“, v k.ú.: Opatová n/V.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 5,5, m a 6,0 m obojsmerne resp. o min. šírke 3,0 m a 3,5 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dĺžka obchádzky: cca 400 m

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Mgr. Branislav Moravík 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...