Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k.u. Považská Teplá

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k.u. Považská Teplá

Termín: od 17.9.2018, 0:00 do 31.10.2018, 0:00
práce budú vykonávané aj v sobotu a v nedeľu

Dôvod notifikácie

Realizácia: SO 47.38.04 Žst. Považská Teplá, nová križovatka na ceste I/61, stavby: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.

Miesto uzávierky

I/61, cca v km 172,980 - 173,180, v k. ú.: Považská Teplá

Popis

Realizácia: SO 47.38.04 Žst. Považská Teplá, nová križovatka na ceste I/61, stavby: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Považská Bystrica, stavby: „Oprava pravého jazdného pruhu na ceste I/9, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/61 o min. šírke 4,1 m striedavo a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...